HANNA MARIA ZAJĄCZKIEWICZ

Ilustracja do artykułu HANNA MARIA ZAJĄCZKIEWICZ.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

 • nauczyciel: śpiewu w Studium Wokalno-Aktorskim „Szkoła Talentów”, emisji głosu na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym UMFC w Białymstoku;
 • współpraca (jako solista) z: Orkiestrą Kameralną Camerata dell’arte, Zespołem Muzyki Dawnej Diletto, Chórem i Orkiestrą Conservatorium „E.F. Dall’Abaco” di Verona, Operą i Filharmonią Podlaską, chórami akademickimi: UMFC, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Chórem Policji w Białymstoku, Chórem Śpiewającej Polski, Chórami Lekarskimi;
 • udział w wydarzeniach artystycznych: Opera w Puszczy, Wtorki Uniwersytetu Muzycznego, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Dni Jedności Chrześcijan, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki,  Moniuszkowski Festiwal Podlasia, Festiwal Ave Maria w Czeladzi, Bel Canto w Nałęczowie, Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, Chopin e Schumann-Maratone, Concerto Polacco;
 • organizator koncertów charytatywnych na rzecz chorych dzieci (m.in. na rzecz Małgosi Tomczak);
 • partie solowe w: A.Vivaldi Magnificat, J.M.Haydn Missa Sti Aloysii, J. Haydn Msza- G-dur, F. Schubert Messe B-dur, S.Moniuszko Msza a-moll, Des-dur, Es-dur, J. Rutter Gloria, Magnificat, Requiem, A. Ramírez Navidad NuestraMisa Criolla, S. Moniuszko Flis, H. Purcell Dido and Aeneas, W.A.Mozart Wesele Figara;
 • uczestnik konkursów w kraju i za granicą uzyskując nagrody i wyróżnienia: Concorso Internazionale di Musica Sacra „Beata Paola Montaldi” (Mantova 2013,  Nagroda  Finalisty), International Festival Bel Canto (Nałęczów 2013, Wyróżnienie), 22° Concorso Internazionale per Giovani Musicisti „Città di Barletta” (Włochy 2012, II miejsce), Concorso Internazionale di Musica Sacra „Beata Paola Montaldi” (Mantova  2012, Finalistka- Nagroda Specjalna za Najlepszą Interpretację Muzyki Sakralnej), Concorso Internazionale Giovani Musicisti „Antonio Salieri” (Città di Legnago 2011,  II miejsce), Konkurs Wokalny Hetmanowej Izabeli Branickiej (Białystok 2010, I Nagroda oraz Nagroda za Osobowość Sceniczną), Podlaski Festiwal Moniuszkowski Konkurs Wokalny „Pieśń wieczorna” (2007, wyróżnienie).

Program stypendium

Program stypendium obejmuje nagranie i wydanie płyty z polską współczesną liryką wokalną.

Rezultaty:

 • wydanie płyty w nakładzie 500 egz., obejmującej cykle pieśni polskich kompozytorów współczesnych.
 • popularyzacja współczesnej polskiej muzyki wokalnej poprzez koncerty w kraju i za granicą,
 • wzrost zainteresowania kulturą wysoką poprzez koncerty promujące płytę,
 • popularyzacja mało znanych (szerszej publiczności) kompozytorów polskich: K. Wiłkomirskiego, F. Maklakiewicza, S. Prószyńskiego, A. Koszewskiego, J. M. Wieczorka, P. Perkowskiego,
 • promocja artystów związanych z Białymstokiem i białostockimi uczelniami wyższymi,
 • nagrania ukażą bogactwo polskiej muzyki skomponowanej w latach 1905-1970,
 • każdy z prezentowanych kompozytorów czerpał z bogactwa polskiej poezji: M. Konopnickiej, K. Przerwy-Tetmajera, L. Staffa, A. Asnyka,
 • pogłębienie wiedzy o kompozytorach.

Realizacja stypendium

Do góry