ADAM ZDANOWICZ

Ilustracja do artykułu ADAM ZDANOWICZ.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.

  • laureat: I miejsca w plebiscycie publiczności w konkursie "Dizajn na ludowo" (za rower "Folky"), II miejsca w ogólnopolskim konkursie twórczego recyklingu ICAN (2013), stypendium artystycznego Marszałka Województwa Podlaskiego (2008), stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku (2007);
  • wykonanie rowerów: na zlecenie kibiców Jagiellonii dla piłkarza Tomasza Frankowskiego z okazji zakończenia jego kariery (2013), na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (jako nagroda w konkursie Podlaska Marka Roku 2014);
  • prezentacja specjalnego modelu roweru na światowej wystawie rowerów FBI w Amsterdamie (2013), prezentacja roweru "Recydywa" w ekspozycji Muzeum Na Węglowej (2010);
  • wystawy: "Architektura Drewniana Białostocczyzny" w ramach ogólnopolskiego projektu "Uczeń z klasą" (2007), "Dizajn na ludowo" (Galeria im. Sleńdzińskich 2013);

Program stypendium

Program stypendium obejmuje wykonanie stylizowanych rowerów customowych wg autorskiej koncepcji Stypendysty. Veturo w jęz. esperanto oznacza "przejażdżkę". Dzięki nowoczesnej i zrozumiałej formie przekazu (połączenie podlaskiego wzornictwa ludowego z designerskimi rowerami customowymi) uda się podtrzymać pamięć o zanikającej twórczości ludowej białostocczyzny. W ramach stypendium wykonane zostaną rowery w trzech stylizacjach:

– Architektura drewniana Białostocczyzny - Szlakiem Otwartych Okiennic,

– Wycinanki podlaskie - Tradycja zdobnictwa kolorowym papierem,

– Tkaniny dwuosnowowe - Największe osiągnięcie rękodzieła ludowego.

Realizacja stypendium

Do góry