Tomasz Koszewnik

Ilustracja do artykułu Tomasz Koszewnik1.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • udział w wystawach, m.in. Triennale Młodych 6 (Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko); Daj Głos (Zona Sztuki Aktualnej, Szczecin); Twórca niezależny (Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa); Kiedy park staje się areną (Survival 9, Wrocław); Przeciąg (Zachęta Sztuki Współczesnej, Szczecin); Wiek XIX vs XXI (Muzeum Narodowe, Kraków); Happy Birthday Panie Fluxusie (Centrum Kultury Zamek, Poznań); Kryzys (Muzeum Współczesne Wrocławia, Wrocław); Nowe Sytuacje (Malta Festival, Poznań); Up to you (Survival 10, Wrocław); No Budget Show (Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Kraków); Konteksty II (Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej, Sokołowsko); Basen (TIFF Festiwal, Wrocław); Punkty Widzenia II (Przegląd Sztuki Wideo, Galeria Manhattan, Łódź); Pewność (Galeria BWA, Warszawa); Self-Control (Stara Fabryka Drutu, Gliwice); Wtrącenia (Muzeum Chopina, Żelazowa Wola);
  • publikacje, m.in.  No Budget Show 4 (MOCAK, Kraków, 2012); Edukacja jako projekt publiczny (Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2012); Kwartalnik Rzeźby Polskiej (CRP, Orońsko 4/2011); Przeciąg 3 (Zachęta Sztuki Współczesnej, Szczecin 2011); Survival 9 (Art Transparent, Wrocław 2011); 6TM (Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2011);
  • laureat nagród i wyróżnień, m.in stypendysta Prezydenta Miasta Poznania (2012);  stypendysta Nagrody Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (za rok 2011 i 2012); wyróżnienie w Przeglądzie Sztuki Wideo Punkty Widzenia II w Łodzi (2012);

Program stypendium

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. "Kukułcze gniazdo" obejmuje realizację wystawy zbudowanej w oparciu o elementy składowe powstałe podczas opartych na idei Formy Otwartej warsztatach, przeprowadzonych z dziećmi z ośrodka opiekuńczego. W ramach ekspozycji pokazana zostanie instalacja dźwiękowa "Kukułka", oraz film wideo "Lekcja latania".

Praca z dziećmi z ośrodków opiekuńczych to spore wyzwanie dla twórcy. To także okazja do zdobycia cennego i inspirującego doświadczenia. Wymaga to jednak poświecenia i pełnego zaangażowania. Realizacja będzie przede wszystkim krytycznym spojrzeniem na kwestie izolacji społecznej dzieci ze wspomnianych ośrodków. Podejmując tę tematykę stypendysta chce stworzyć przestrzeń wspólnego eksperymentu i wymiany doświadczeń. Projekt "Kukułcze gniazdo" byłby pierwszą realizacją stypendysty przygotowaną dla Białegostoku.

Realizacja stypendium

Do góry