Przemysław Kummer

Ilustracja do artykułu Przemysław Kummer.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • absolwent Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UMFC w klasie śpiewu solowego i muzyki kościelnej;
  • udział w charakterze solisty w przedsięwzięciach artystycznych,m.in.: Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia, koncertach Festiwalu Nauki i Sztuki, Podlaskich Koncertach Organowych, Festiwalu "Sacrum et Musica", Koncertach Muzyki Organowej i Kameralnej w Ełku, Cyklicznych koncertach Aria w GaleriiOpera w Puszczy, Legnickim Conversatorium Organowym, Interpretacjach Muzyki Chóralnej UMFC w Warszawie, Białowieskich Spotkaniach z Arią.
  • współpraca m.in. z Orkiestrami: OiFP, Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Łomżyńskiej, Grodzieńską Orkiestrą Symfoniczną, Kameralną Orkiestrą Sinfonica Academica; a także z zespołami muzyki dawnej: Consort 415 i Diletto; wybitnym pianistą jazzowym Włodkiem Pawlikiem;
  • laureat konkursów, m.in.: konkurs Młodych Dyrygentów (2004);
  • udział w nagraniach: kolęd "Zaśpiewam Jezuskowi" w opracowaniu Weroniki Ratusińskiej i Marcina Zielińskiego (2006); płyta Apokalypse Marcina Gumieli (Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, 2011);
  • uczestnik kursów mistrzowskich prowadzonych przez: Leonarda Andrzeja Mroza, Olgę Pasiecznik, Józefa Fraksteina, Urszulę Kryger;
  • współinicjator Koncertów Muzyka w Nowym Kościele odbywających się w Klasztorze Księży Werbistów w Kleosinie.

Program stypendium

Projekt pn. Świecka i sakralna liryka XIX-wieczna w pieśniach Stanisława Moniuszki obejmuje nagranie i wydanie płyty CD z wyborem pieśni (sakralnych z towarzyszeniem organów oraz pieśni świeckich z akompaniamentem fortepianu) Stanisława Moniuszki.

Realizacja stypendium

Do góry