Paweł Grześ

Ilustracja do artykułu Paweł Grześ1.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • laureat nagród i wyróżnień, m.in.: Stypendium MKiDN Młoda Polska (2009), Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku Młodzi Twórcy (2009), Finalista konkursu Samsung Art Master (2008), Stypendium Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (2003-2004);
  • wystawy i projekty: "Palimpsest" – pokaz filmów dyplomowych ASP 2012 (KINO.LAB CSW, Krytyka Polityczna, Warszawa 2013), "Wybór Narzędzi" (Galeria Spokojna, Warszawa 2012), Spojrzenia (Fotofestiwal,  Łódź 2012), 011 Prague Quadrennial of Performance Design And Space (Czechy 2011), Uniwersytet Krytyczny (Debiuty w Krytyce Politycznej, Warszawa 2011), No Budget Show 3 KordegAART! (Galeria Kordegarda, Warszawa 2011), Nasi Nie Nasi (Festiwal Warszawa Singera 2011), ZMIANAMEDIUM. PRACOWNIA KOWALSKIEGO (BWA Jelenia Góra 2011), Life In the Forest (Galeria Arsenał, Białystok 2011) Laboratory Live (CSW, Warszawa 2011), Świadek Historii - performance (2011), STUDENCI KOWALNI (akcja grupowa w Teatrze Dramatycznym w Warszawie 2011), Polska, EXTREMUM EUROPAE (Galeria Arsenał, Białystok 2010), Icons of Victory (Humboldt, Berlin 2009), wystawa grupowa 2008 MŁODZI ARTYŚCI Samsung Art Master (CSW, Warszawa 2008), MIELESZKI (Galeria Biała – Lublin 2008, Dworek Sierakowskich - Sopot 2008, Mieleszki - 2005).
  • publikacje: Rael Artel: Life in the forest (Galeria Arsenał 2011), Robert Kuśmirowski: No Budget Show 3 (Galeria Kordegarda 2011), Paweł Grześ: Extremum Europae (Villa Sokrates i Galeria Arsenał 2010), Paweł Grześ: Mieleszki (Gródecki Ośrodek Kultury 2006), Paweł Grześ: Świadomość (Fundacja Pogranicze w Sejnach 2005).

Program stypendium

Projekt pn. "Zgniłe w zdrowym / Rotten in a healthy" obejmuje przygotowanie materiału w nurcie subiektywnej fotografii dokumentalnej dotyczącego procesu destrukcji wśród młodego pokolenia białostoczan, syblicznych gestów destrukcji intelektualnej w przestrzeni publicznej jak też w sferze prywatnej, ukazujących zepsucie pewnych grup i charakterystykę subkultur na tle wydawałoby się zdrowej społecznie tkanki miejskiej. Dzięki estetycznej sile narzędzia fotografii i zapisu wideo jest podjęcie dyskursu w obrazie miasta, na ogół widzianego poprzez kalkę stereotypów, wydawałoby się w dobrze funkcjonującej strukturze miejskiej, a w rzeczywistości z zupełną ignorancją na sprawy ważne dla młodego pokolenia białostoczan, takie jak współistnienie, szacunek do inności. Głównym założeniem jest zobrazowanie w skali makro "zepsutej tkanki" na tle zdrowego ogółu.

Projekt jest przedsięwzięciem wielowątkowym. Niesie on zarówno wartości artystyczne jak i poznawcze. Na temat stanu młodego pokolenia istnieje wiele przekonań. Często nie wynikają one jednak z bezpośrednich doświadczeń. Warto pracować nad poszerzeniem naszego wyobrażenia w tym zakresie, a sztuka jest doskonałym środkiem w drodze do realizacji tego celu, tworząc sugestywne wizje, które na długo pozostają w głowie odbiorcy i mogą prowokować go do dalszych refleksji. Dotychczasowy dorobek stypendysty pozwala sądzić, iż jest on, jako twórca, gotów podjąć się tego typu ambitnych realizacji. Stypendium umożliwi stypendyście nieskrępowany rozwój twórczy i przyczyni się do rozwoju jego kariery w najbardziej produktywnym momencie jego życia.

Realizacja stypendium

Do góry