Maria Żynel

Ilustracja do artykułu Maria Żynel.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • współtwórca spektakli: "Kąsanie" (Kompania Doomsday/Teatr Malabar Hotel 2007); "Skrawki" (Kompania Doomsday/Teatr Malabar Hotel 2008); "Alicja" (Teatr Malabar Hotel 2009);"Straszne dzieci" (Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni 2009), "Hotel Palace" (Scena Studencka w Gdyni 2010), "Nie-lot" (ATB 2011), "Sprawa Dantona. Samowywiad" (Teatr Malabar Hotel 2012);
  • asystentura przy spektaklach: "Jest królik na księżycu" (Białostocki Teatr Lalek);
  • laureat nagród, m.in.: nagroda za "Wyrażanie Lalką Teatru" (dla Teatru Malabar Hotel za spektakl "Skrawki", IV Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowej dla Dorosłych  "Lalka też Człowiek" 2009), nagroda za scenografię do spektaklu "Alicja" (XXIII  Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA w Łomży 2010), Złota Perła Sąsiadów (V Festiwal Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi" 2010), I nagroda dla Teatru Malabar Hotel za spektakl "Alicja" (V Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży KONTEKSTY 2011), nagroda za spektakl "Alicja" (XII Ogólno-polski Festiwal Teatrów Niezależnych (2012);
  • członek zespołu Południce, zajmującego się muzyką tradycyjną.

Program stypendium

Projekt pn. Spektakl/koncert pod roboczym tytułem "Stany skupienia" obejmuje realizację spektaklu/koncertu. Przedsięwzięcie będzie polegało na połączeniu środków wyrazu: aktorstwa, śpiewu, muzyki rozrywkowej oraz elementów teatru plastycznego i teatru ożywionej formy. Utwory z repertuaru polskich wokalistów i zespołów rockowych, czy punkowych, piosenka literacka i aktorska będą stanowiły jedną tkankę opowieści o poczuciu własnej wartości (bądź jego braku), o innej perspektywie postrzegania świata, analizie osobowości, ambiwalencji uczuć, wieloznaczności sytuacji wewnętrznej, nagłych zmianach kondycji. Drugą spajającą całość myślą jest metafora plastyczna: istniejąca statycznie, poruszana, poruszająca się, tworzy dodatkowy kontekst, otwiera wyobraźnię na sferę wizualno-teatralną.

Realizacja stypendium

Do góry