Maria Kraśnicka

Ilustracja do artykułu Maria Kraśnicka.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • laureat nagród i wyróżnień, m.in.: wyróżnienie za film animowany "Fox, rabbit and badger" (Snap Film Festiwal, Kraków 2012), I miejsce za film animowany "Diamonds" (Festiwal filmów animowanych: Jednominutówki, Gdańsk 2010), I miejsce w konkursie na ekologiczny nadruk wielkoformatowy (Fundacja "Ekologiczny Toruń", 2009), I miejsce na graficzny, wizerunkowy motyw Festiwalu "No women, no art" (Poznań 2009), I miejsce na projekt logotypu w konkursie Stowarzyszenia Trójmiejska Akcja Kobieca, (2009), I miejsce za pomysł na aranżację Układu Słonecznego na Bulwarze Filadelfijskim (Festiwal Nauki i Sztuki, Toruń 2007).
  • wystawy: wystawa poplenerowa w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie (2007), XII Spotkania Plastyczne w Mogilnie (2007);
  • wizualizacje i animacje podczas koncertów, m.in.: VSHOOD (Metro, Białystok 2012), III FESTIWAL OOC (Węglowa, Białystok 2010, 2011, 2012), Festiwal SHARE.POZNAŃ (Centrum Kultury Zamek Poznań 2012), CanDID Festiwal (Gniezno 2010), Centrum Sztuki Współczesnej, ŁAŹNIA, Gdańsk 2010), Ambient Park (Białystok 2010), Selector Festival (Kraków 2010).

Program stypendium

Projekt pn. "Miejskie wideo-ilustracje" obejmuje stworzenie wizualizacji (film, wideo) promujących Białystok. Głównym medium jest film, w którym pojawią się autorskie ilustracje. Realizacja rozpocznie się od subiektywnego wyboru miejsc/obiektów wpisanych do rejestru zabytków (np. ul. Lipowa (willa pod nr 28), ul. Warszawska (kompleks fabryczny Aronsona), ul. Nowowarszawska, osiedle Bojary, Starosielce itp.). Następnie zostaną one zarejestrowane kamerą i poddane komputerowej obróbce, która umożliwi "rysowanie na filmie". Istotą projektu jest podzielenie materiału wideo na kilkusekundowe filmy. Podsumowaniem realizacji będzie prezentacja na koncercie lokalnych twórców muzyki elektronicznej. Przy użyciu komputera i odpowiedniego programu, te krótkie filmy będą ze sobą miksowane na żywo (improwizowane) w interakcji z zespołem muzycznym. Efekt będzie na bieżąco wyświetlany przez projektor na dużym ekranie. Ekspresja obrazu będzie współgrać z muzyką, tak by powstał spójny spektakl. Zrealizowany zostanie jeden koncert w przestrzeni zamkniętej (klub Gramoffon w Białymstoku), który zostanie zarejestrowany i udostępniony w Internecie.

Celem projektu jest zbadanie przestrzeni miejskiej przy użyciu kamery wideo i prezentacja efektów tej pracy w nowoczesnej formie (wizualizacje). Realizacja pokaże jak różnorodny jest Białystok. Może też zachęcić do szerszego postrzegania rzeczy nas otaczających, poruszać nie tylko pamięć, ale przede wszystkim wyobraźnię. Projekt ma też pokazać nowe zjawisko: miksowanie materiału wideo na żywo podczas koncertu muzycznego. Dziedzina ta nadal jest słabo znana w naszym regionie. Zaproszenie lokalnych twórców muzyki elektronicznej do projektu przyczyni się do współpracy artystycznego środowiska. Wnioskodawca zajmuje się tworzeniem wizualizacji od 5 lat i posiada już szereg dokonań w tym zakresie (prezentacje na kilku ważnych festiwalach w Polsce). Realizacja tego projektu pomoże mu zaprezentować swoją twórczość szerszemu gronu odbiorców w Białymstoku, mieście z którym jest związany. Stypendium pozwoli stworzyć rozbudowany cykl wizualizacji w dotychczasowej twórczości, co korzystanie wpłynie na promocję portfolio Stpendystki.

Realizacja stypendium

Do góry