Marcin Onufryjuk

Ilustracja do artykułu Marcin Onufryjuk.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • zrealizowane projekty fotograficzne: "Babciu", "Niemi świadkowie", "Coś", "Portret wsi Pawły", "W podróży", "Na straży", "Memento", "Linia nr 7";
  • udział w wystawach zbiorowych, m.in.: "Basowiszcza - miłość, tożsamość, fascynacja" (Centrum im. L. Zamenhofa 2012),  Galeria Bezdomna (2008), "Portret" (Trzcianka 2003), "Miesiąc Fotografii" (Kraków 2002);
  • laureat stypendiów i nagród, m.in.: stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku dla Młodych Twórców (2007), stypendium artystyczne  Marszałka Województwa Podlaskiego (2009), wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenie Architektów Polskich "Wnętrzozdjęcie" (Katowice 2011), wyróżnienie w konkursie Instytutu Goethego i Instytutu Adama Mickiewicza "Polska Niemcy: instrukcja obsługi" (Monachium/Warszawa 2006).

Program stypendium

Projekt pn. Bo sztuka jest w nas obejmuje przeprowadzenie warsztatów fotograficznych skierowanych do młodzieży szkolnej (16-18 lat); finałem projektu będzie wernisaż prac. Projekt jest próbą odszukania w przestrzeni Białegostoku przejawów działania nie-artystów, które noszą znamiona sztuki: cechuje je indywidualizm, chęć lub potrzeba ingerencji w tkankę miasta, czasami przypadek. Mają one użytkową funkcję lub tylko wyglądają. Wybrane obiekty zostaną sfotografowane, zmierzone i opisane w sposób zbliżony do metod stosowanych przy opisie dzieł sztuki lub zabytków. Uzupełnieniem projektu będzie próba ustalenia i dotarcie do twórców "dzieł", by docenić ich pomysłowość i podkreślić ich autorski charakter.

Realizacja stypendium

Do góry