Magdalena Toczydłowska-Talarczyk

Ilustracja do artykułu Magdalena Toczydłowska-Talarczyk1.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK (grafika warsztatowa);
  • laureat nagród, m.in.: Nagrody J. Schaubersa za najlepszą pracę magisterską (2008);
  • wystawy zbiorowe: "Przebudzenie na Węglowej" (Białystok 2010), "OTWartA Wystawa" (ŁSSE i Muzeum Książki Artystycznej, Łódź 2010), wystawa towarzysząca Festiwalowi "Out of Control" (2010), "Graficzny Białystok" (2011, 2012), wystawa po-konkursowa "Książka dobrze zaprojektowana" (Katowice 2012), wystawa najlepszych dyplomów (Galeria Wozownia, Toruń 2012), Białowieskie Spotkania Graficzne Białowieża 2012' (Białowieża 2012)
  • opracowanie graficzne książki "Alicja po drugiej Stronie Lustra" Lewisa Carrolla (2011).

Program stypendium

Projekt pn. "Co licho za piecem szepcze..." obejmuje powstanie 8 wielkoformatowych ilustracji, książki artystycznej i strony internetowej poświęconym kulturze ludowej Podlasia, a dokładnie wierzeń i zwyczajów, które związane są z naszym regionem. Ilustracje będą przedstawiać fantastyczne postacie Podlasia. Książka artystyczna natomiast będzie zbiorem ilustracji oraz informacji o obrzędowości i przesądach dotyczących świąt, ważnych wydarzeń rodzinnych, życia codziennego. Finałem projektu będzie wystawa.

Realizacja stypendium

Do góry