Katarzyna Zdanowicz - Cyganiak

Ilustracja do artykułu Katarzyna Zdanowicz – Cyganiak1.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • autor publikacji: Improwizacje i nie tylko (ZLP Oddział w Białymstoku, Białystok 1997), Poznajmy się (WOAK, Białystok 1997), Kolekcjonerka (Wydawnictwo Łuk, Białystok 1999), Szkliwo (Kartki, Białystok 2000), Jak umierają małe dziewczynki? (Wydawnictwo RUTA, Wałbrzych 2003), deadline (Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2007), Kto się boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie (Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne GNOME, Katowice 2005);
  • autor recenzji, wywiadów, artykułów związanych z literaturą i życiem literackim publikowanych m.in. na łamach pism: "Kartki", "Kultura", "Nowe Książki", "Undergrunt", 'Portret", "Opcje", "Wakat";
  • autor publikacji naukowych m.in. "Świat jako obcy. Poezja Alesia Razanawa" – tom "Droga ku wzajemności" (XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Białystok 2009); "Liryczni pacyfiści" - topika buntu w poezji współczesnej" (w: "Nowa poezja polska. Twórcy - tematy - motywy", red. T. Cieślak, Kraków 2009).
  • wiersze autorstwa wnioskodawcy ukazywały się na łamach pism (m.in. "Fraza", "Tytuł", "Pro Arte"), były nagradzane w ramach ogólnopolskich konkursów oraz znalazły się w antologiach: Slang, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007 i Solistki. Antologia poezji kobiet (1989-2009), Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2009;
  • laureat nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego;
  • stypendysta: Ministra Kultury i Sztuki (1997), Prezydenta Miasta Białegostoku (1998, 2007), Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci (1997-98), Ministra Kultury (2003), Marszałka Województwa Podlaskiego (2004).

Program stypendium

Projekt pn. Dokończenie prac, publikacja i promocja dwóch książek: tomu poetyckiego "ciemność restort spa" oraz zbioru "Obce. Reaktywacja (szkice poezji kobiecej)" obejmuje dokończenie prac autorskich, druk i promocję książek:

  • tomu poetyckiego "ciemność resort spa" -zbiór wierszy, których bohaterowie, doświadczając kryzysu rozpaczliwie (heroicznie) walczą o sens,
  • książki "Obce. Reaktywacja (szkice o poezji kobiecej)", w której przyglądając się różnorodnym wizerunkom Innego, wnioskodawca poszukuje odpowiedzi na pytanie: czy owe wizerunki są rekonstruowane w obrębie współczesnej liryki kobiet, w jakim zakresie jest dokonywana ewentualna modyfikacja.

Realizacja stypendium

Do góry