Joanna Stelmaszuk-Troc

Ilustracja do artykułu Joanna Stelmaszuk-Troc1.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • prezentacja spektaklu "Ja j u poli verboju rosła", m.in. podczas: Międzynarodowego Festiwalu "Lalka Też Człowiek" (Instytut Teatralny w Warszawie 2012), Festiwalu MONOBLOK (Gdańsk 2012), Festiwalu Zderzenia Działań Wrażliwych (Jastrzębie Zdrój 2012), w ramach konferencji pn. "Od tożsamości do wspólnoty ojczyzn" (Teremiski 2012), Festiwalu "Inny Wymiar - Sąsiedzi" (Białystok 2012), Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WERTEP 2012 (Narewka, Kleszczele, Białowieża, Czeremcha), w Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach-Dzięciołowie, Ośrodku "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" (Sejny),
  • współpraca z Teatrem Wierszalin (2009/2010) – role w spektaklach: "Życie Snem", "Marat -Sade";
  • role w spektaklach: "Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze", "Ferdydurke", "W głębokim dole", "Ławeczka", "Anioły Nomosu";
  • współpraca ze studentami Wydziału Scenografii ASP (Warszawa) w ramach projektu "Andersen" (BTL 2009);
  • udział w warsztatach "Dematerializacja lalki" (Festiwal Szkół Lalkarskich Białystok 2010), Międzynarodowe Warsztaty Euro-Inter-Trans (Tczew), warsztaty śpiewu białego (2007, Studziwody);
  • laureat plebiscytu organizowanego przez białostocki oddział Gazety Wyborczej - "Przystanek Młodzi" za działalność kulturalną poprzez spektakl "Ja j u poli verboju rosła";
  • nagroda publiczności podczas X Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA (Tczew) za spektakl "Najbrzydsza Kobieta Świata" (2009), IX Międzynarodowych Spotkań Szkół Teatralnych Wydziałów Lalkarskich (Wrocław), Międzynarodowego Przeglądu Inicjatyw Teatralnych Białysztuk;
  • wyróżnienie w konkursie  prac magisterskich dotyczących teatru, organizowanym przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego za pracę napisaną pod kierunkiem dr Haliny Waszkiel,  pt. "Prorok Ilja z Wierszalina jako postać historyczna i "sceniczna"";
  • stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku – Młodzi Twórcy 2011;
  • wydanie cyklu reportaży o kulturze podlaskiej wsi na płycie CD dołączonej do broszury informacyjnej o szlaku "Drzewo i Sacrum" (scenariusz, zdjęcia i montaż filmów).

Program stypendium

Projekt obejmuje powstanie spektaklu teatralnego na motywach "Księgi cudów przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie dokonanych" - księgi pochodzącej z początków XVIII w., oraz pieśni i obrzędów białoruskich. Przy użyciu środków wyrazu współczesnego teatru lalek oraz elementów kultury ludowej wschodniej Białostocczyzny, stypendysta zrealizuje spektakl rozważający uniwersalne problemy człowieka takie jak konflikt jednostki ze społecznością, pojęcie grzechu oraz granic ludowej religijności. Spektakl będzie grany w języku białoruskim (dialekt podlaski).

Stypendystka, jako młody absolwent ATB, postanowiła samodzielnie kształtować swą artystyczną drogę. Dzięki stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku, zrealizowała swój pierwszy spektakl pt. "Ja j u poli verboju rosła". Spektakl okazał się propozycją artystyczną, jakiej do tej pory w Białymstoku nie było, wynosząc język, i obrzędy podlaskich Białorusinów na deski profesjonalnego teatru. Zainteresowanie spektaklem jest niezwykle duże; jest argumentem przemawiającym za słusznością obranej przez stypendystkę drogi artystycznej. Zaproszenia do uczestnictwa w festiwalach teatralnych świadczą o docenieniu wartości czysto artystycznych spektaklu. Stypendystka chce kontynuować twórczą pracę jako niezależny artysta. Kolejny projekt teatralny będzie bazował na białoruskiej kulturze tradycyjnej, zdarzając jej elementy ze środkami wyrazu współczesnego teatru lalek. Przy realizacji nowego projektu stypendystka chce pogłębić swój warsztat aktorski. Z tego powodu niezbędne stanie się nawiązanie współpracy z instruktorem śpiewu, choreografem, scenografem oraz muzykiem.

Realizacja stypendium

Do góry