Dorota Baranowska

Ilustracja do artykułu Dorota Baranowska.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • od 2007 r. związana z SDK DanceOFFnia, gdzie pracuje jako instruktor i choreograf;
  • od 2006 r. tancerka Grupy Przejściowej, pracującej pod okiem K. Garbacik; stworzyła kreacje do spektakli m.in. "Wszystkiego mego tobie" (2006), "Tożsamość" (2009), „Mikro-kosmos” (2011), „Poczekalnia” (2012);
  • choreograf, m.in.: „W stronę centrum” (2012), „Wszelkiego rodzaju produkcja” (2011);
  • współpraca z D. Kurakułow ("Ocean" 2009) oraz T. Matasuda ("First Love" 2010);
  • współpraca z "Teatrem Kolegtyw": "Rekreacja" (2009), "Noc nadchodzi od zewnątrz" (2010), "Drzwi zamknięte" (2010);
  • warsztaty teatralno-taneczne (prowadzący) m.in. : "Lato w Teatrze" (2009), "Teatr bez barier" (2010), "Rekreacja" (2010), „Tańczące parabole – młodzież w teatrze tańca” (2011, 2012);
  • uczestniczka warsztatów i festiwali tańca współczesnego (wykaz we wniosku);
  • laureat nagród i wyróżnień, m.in.: wyróżnienie za choreografię "Całą siłą"(2010) na Konfrontacjach Tańca Współczesnego w Koninie "Młode Formy" Prezentacje Tańca Współczesnego (Mrągowo), I miejsce w konkursie "Wolontariat Roku - nowe spojrzenie na pracę społeczną".

Program stypendium

Projekt obejmuje realizację spektaklu tanecznego pt. "Iluminacje". Punktem wyjścia do stworzenia na scenie obrazów tanecznych i malarskich, zarejestrowanych na żywo przez kamerę, będzie twórczość J. Pollocka. Spektakl będzie nawiązywać do problematyki samotności w zglobalizowanym świecie.

Realizacja stypendium

Do góry