Dominika Dębska

Ilustracja do artykułu Dominika Dębska1.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

  • stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku (Młodzi Twórcy 2011), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009/2010);
  • stworzenie cyklu audycji pt. "Się mówi się czyli pierwszy radiowy słownik potocznej mowy białostoczan" w ramach stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku,
  • Collegium Invisible -współpraca naukowa w ramach programu tutorialowego z prof. A. Bielik-Robson z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
  • udział w konferencjach naukowych - wystąpienia z referatem: "Kultura cnoty - cnota kultury" (Poznań 2007), "Historia-różne perspektywy" (Warszawa 2007), "Piękno Słowackiego" (Białystok 2009),
  • publikacje w tomach pokonferencyjnych (wykaz we wniosku),
  • praca w Kole Naukowym Polonistów, organizacja Warsztatów Reportażu Radiowego we współpracy z Polskim Radiem Białystok "Białostocka Szkoła Reportażu",
  • Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na projekt badawczy "Związki sztuki i polityki. Casus emigracji niepodległościowej po 1939 r.".

Program stypendium

Projekt pn. "Polski dla średniozaawansowanych" obejmuje realizację cyklu 4-minutowych audycji radiowych. Cykl będzie popularyzować wśród mieszkańców regionu polskie idiomy i frazeologizmy. Audycje będą w sposób lekki i humorystyczny opisywać od 1 do 4 wyrażeń idiomatycznych powiązanych tematycznie. Tematy przykładowych audycji: Tajniki języka (o tajemnicy Poliszynela i hokus-pokus), Polszczyzna od kuchni (zasypiać gruszki w popiele, a nóż widelec), Dyplomatycznie o sąsiadach (wyjść po angielsku, udawać greka, czeski błąd), Sacrum nie profanuj (święta krowa, siedzieć jak na tureckim kazaniu).

Realizacja stypendium

Do góry