Paweł Pecuszok

Ilustracja do artykułu Paweł Pecuszok.jpg

 Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

– absolwent Wydziału Instrumentalno- Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie śpiewu solowego prof. U. Trawińskiej-Moroz (ukończenie z wyróżnieniem);

– czynny udział w charakterze solisty w licznych przedsięwzięciach artystycznych, m.in.: Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia, koncertach w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Spotkaniach z Natura i Sztuką "Uroczysko", "Interpretacjach muzyki chóralnej w Warszawie";

– udział w wydarzeniach, m.in.: "Polskie tańce, opera i muzyka",

– pomysłodawca i współorganizator koncertów, m.in.: "Głosy dla Hospicjum" (Filharmonia Podlaska), "Koncert charytatywny dla Małgosi", "Koncert Jubileuszowy na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej", "Aria w Galerii", "Opera w Puszczy",

– współpraca m.in. z: Chórem Uniwersytetu Muzycznego, Chórem Politechniki Białostockiej, Chórem Uniwersytetu Medycznego, Chórem katedralnym "Carmen", "Medicoro" kameralny zespół wokalny UMB, Zespołem "Camerata Podlaska";

 Laureat konkursów, m.in.: "Pieśń Wieczorna", "Polska Muzyka Wokalna", Konkursu Wokalnego Hetmanowej Izabeli Branickiej;

– udział w kursach mistrzowskich pod kierunkiem U. Kryger, U. Trawińskiej-Moroz, P. Kusiewicza, H. Łazarskiej, D. Weeksa.

Program stypendium

Projekt pn. "Operowy Wolfgang Amadeusz" dotyczy nagrania płyty CD z dotąd niepublikowanymi w naszym regionie tenorowymi ariami mozartowskimi.

Program stypendium obejmuje: wybór arii z twórczości W. A. Mozarta stanowiących docelowo przedmiot CD; plan prób i logistykę wspólnie z pianistą Maciejem Krassowskim; pracę nad repertuarem do nagrania płyty; realizację projektu graficznego okładki; sesje nagraniowe w studiu Polskiego Radia Białystok; wydanie płyt w ilości 1 000 szt. (druk okładek, tłoczenie płyt); koncert w Białymstoku promujący płytę.

Rezultaty : wydanie płyty CD z muzyką klasyczną o nakładzie 1 000 szt.; podniesienie poziomu ogólnej kultury muzycznej i świadomości białostoczan; rozpowszechnienie uniwersalnego charakteru twórczości klasyka wiedeńskiego; wydanie spójnej repertuarowo, monograficznej płyty CD pozwoli dotrzeć z niezwykle atrakcyjnym repertuarem do szerokiej publiczności; koncert promocyjny w Białymstoku podczas którego będzie rozpowszechniana płyta; podnoszenie poziomu wokalnego wnioskodawcy; promocja Białegostoku; zdobycie kolejnego doświadczenia wokalnego przy pracy w profesjonalnym studio z profesjonalnym pianistą.

Uzasadnienie projektu: Stypendysta posiada doświadczenie w projektach o podobnym zakresie, dając się poznać jako skuteczny organizator licznych cyklów koncertowych, projektów artystycznych i popularyzatorskich; nagranie arii operowych W. A. Mozarta ma szansę wypełnić lukę we współczesnej fonografii; rozpowszechnienie pozytywnego przekazu nt. potencjału ludzkiego i kreatywności artystycznej białostoczan; zmiana postrzegania profilu kultury Białegostoku.

Realizacja stypendium

Do góry