Monika Marciniak

Ilustracja do artykułu Monika Marciniak.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

– uczestnik warsztatów pieśni tradycyjnych w Olsztynie (2004 - 2007),

– uczestnik staży i warsztatów teatralnych i dydaktycznych, m.in. Teatru Biuro Podróży (1997 - 2003),

– prowadzenie zajęć tanecznych w ramach projektu "Tańczący Białystok" (2009),

– koordynacja i prowadzenie projektów zrealizowanych w Muzeum Podlaskim: "Białystok w kadrze", "3 x kobieta";

– prowadzenie autorskich zajęć popularyzatorskich w Muzeum Podlaskim: "Historia plakatu", "Historia kina", "Tadeusz Kantor - trzy sposoby na urealnienie wolności", "Motyw tańca w kulturze", "Ferie z historią";

– uczestnik nieformalnej grupy śpiewaczej wykonującej tradycyjne pieśni Podlasia (prowadzenie: J. Charytoniuk, Białostockie Muzeum Wsi),

– realizacja projektu "Przystanek Wystawa" finansowanego z dotacji MKiDN.

Program stypendium

Projekt pn. "Nakręćmy Białystok" dotyczy przeprowadzenia warsztatów historyczno-kulturowych (32 h) oraz fotograficzno-filmowych (12 h) dla 15-osobowej grupy dzieci w wieku gimnazjalnym z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dwójka" w Białymstoku. Uczestnicy poprzez atrakcyjne zajęcia zapoznają się z historią miasta z naciskiem na okres przedwojenny z jego wielokulturową mozaiką. Dzieci będą miały okazję wcielać się w role reporterów, by zbierać opowieści od najstarszych mieszkańców miasta. Warsztaty historyczne będą podzielone na kilka bloków tematycznych: Zielono mi, Kolorowe jarmarki, Miejsca w mieście, Manchester północy, Kulturalny Białystok, Pocztówka z przeszłości. Najważniejszym zadaniem jest stworzenie krótkiego filmu prezentującego współczesny Białystok. Film ma być sprawnie nakręconym teledyskiem, do którego scenariusz stworzą uczestnicy warsztatów. W tworzeniu filmu pomagać będą uczniowie V LO w Białymstoku oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu.

Program stypendium obejmuje: warsztaty historyczne, zajęcia fotograficzno-filmowe, montaż zebranych podczas warsztatów materiałów, umieszczenie filmu w Internecie, prezentację filmu na festiwalach filmów krótkometrażowych oraz w szkołach, w których uczą się dzieci i wolontariusze i uczestnicy programu. Premiera filmu odbędzie się na otwartym spotkaniu w Galerii im. Sleńdzińskich.

Rezultaty: zapoznanie uczestników projektu z historią miasta; stworzenie teledysku pt. "Nakręcmy Białystok"; zapoznanie białostoczan z wizerunkiem miasta stworzonym przez uczestników projektu; umieszczenie filmu w Internecie.

Uzasadnienie celowości: Celem stypendium jest promocja bogatej oferty kulturalnej Białegostoku wśród młodzieży. Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej w formie warsztatów mają wzbudzić w dzieciach artystyczne pasje - z drugiej strony stworzenie teledysku zwiększa samoocenę uczestników. Projekt ma zachęcić mieszkańców do dyskusji na temat kultury i poznawania jej poprzez czynne uczestnictwo.

Więcej informacji na temat projektu: http://www.facebook.com/NakrecmyBialystok

Realizacja stypendium

Do góry