Katarzyna Siergiej

Ilustracja do artykułu Katarzyna Siergiej.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

– aktorka Teatru Wierszalin (od 2006 r., udział w spektaklach: Ofiara Wilgefortis, Bóg Niżyński, Wierszalin. Reportaż o końcu świata, Marat Sade, Statek błaznów), asystent ds. zarządzania i marketingu w tym teatrze (od 2010 r.); 

– współpraca z mediami, m.in. Polskim Radiem Białystok, Radiem Akadera, TVP Kultura;

– projekty edukacyjne, m.in.: autorski projekt warsztatowy dla dzieci i młodzieży MÓWIĘ GŁOŚNO I WYRAŹNIE realizowany w Teatrze Wierszalin (od 2010 r.), autorski projekt TEATR OD KULIS;

– udział w festiwalach/nagrody i wyróżnienia, m.in.: zespołowa nagroda aktorska XIII Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej za spektakl Bóg Niżyński, Grand Prix II Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port (Gdynia 2007), Grand Prix 13 Międzyanrodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek (Toruń 2006), nagroda za najelsze przedstawienie roku XIV Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej za spektakl „Wierszalin. Reportaż o końcu świata”.

Program stypendium

Projekt pn. "AntiMedea" dotyczy stworzenia spektaklu w oparciu o nowe trendy w sztuce teatralnej, które penetrują aktywność aktora na styku słowa, gestu, muzyki, projekcji video i współczesnej plastyki. Tematycznie projekt będzie nawiązywać do utworu z zakresu kanonu tragedii antycznej - Medei. Będzie to oczywiście punkt wyjścia do stworzenia współczesnej historii o kobiecie wyzwolonej. Jaką ofiarę należy ponieść, aby podążać ścieżką kariery, a ile kosztuje droga kobiety-matki, która poświęciła się macierzyństwu. Spektakl stworzony będzie przez grupę artystów młodego pokolenia związanych z Białymstokiem i Wilnem: Jackiem Malinowskim (scenariusz i reżyseria), Giedre Brazyte (scenografia), Anatanas Jasenka (muzyka), Dżiugas Katinas (muzyka); obsada: Katarzyna Siergiej.

Program stypendium obejmuje proces przygotowania koncepcji spektaklu na wszystkich jego poziomach począwszy od stworzenia scenariusza, wizji plastycznej i muzycznej, organizacji pracy na scenie i promocji przygotowywanego projektu w miejscowych mediach i o środkach kultury, przez realizację postawionych założeń na scenie teatralnej w procesie prób, po etap odgrywania spektaklu w określonej przestrzeni teatralnej Białegostoku. 

Rezultaty: popularyzacja nowych kierunków w sztuce teatralnej, prowokowanie do dyskusji społecznej w temacie postaw feministycznych oraz problemów skupionych wokół relacji matka-dziecko, ojciec-matka, wywołanie dyskusji i refleksji wokół tematu aborcji; promocja postawy prorodzinnej; wzmocnienie kontaktów artystycznych pomiędzy środowiskiem białostockim, a środowiskiem wileńskim; promocja wymiany i kontaktów polsko-litewskich w przestrzeni artystycznej; promocja środowiska młodych białostockich twórców.

Uzasadnienie projektu: stypendium jest być może jedyną szansą aby spektakl poruszający tego typu problematykę mógł zagościć na białostockich scenach, gdyż swoją formą i treścią wychodzi poza granice pracy teatrów repertuarowych ze względu na sposób i czas pracy, jak również charakter samego przedsięwzięcia. Jest również szansą na rozwój artystyczny twórców wywodzących się z Białegostoku a także na spotkanie z artystami z innego kręgu kulturowego, co zaowocować może nie tylko promocją samych twórców ale również miasta. Projekt zwróciłby uwagę na coraz istotniejszy problem społeczny jaki niesie ze sobą współczesny trend redukowania naturalnych odruchów, potrzeb i ról jakie kobiety wpisane mają w swój kod genetyczny. Zrozumienie roli matki i macierzyństwa, dbałość o ten wymiar życia społecznego zapewnia jego harmonijny rozwój i poczucie bezpieczeństwa w budowaniu więzi międzyludzkich na poziomie psychicznym jak i duchowym.

Realizacja stypendium

Do góry