Joanna Myślińska

Ilustracja do artykułu Joanna Myślińska.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

– publikacje: "Wierszobajki Mateuszka, wiersze logopedyczne i ortograficzne" (2004), "Promyki dobroci i radości. Antologia poezji religijnej dla dzieci" (Nowy Sącz 2005); "Wierszobajki Mateuszka II: uciekając przed prozą" (2008), "Podlascy twórcy dzieciom: wybór wierszy" (2009); 

– juror w II Wojewódzkim Konkursie Literackim dla dzieci "Nowe przygody Tymoteusza Rymcimci" (2009).

Laureat nagród i stypendiów, m.in.: stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku dla Młodych Twórców (2009), stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego (2006), stypendium Edukacji Kulturalnej WIDOK (2005/2006), stypendium Fundacji Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich "Porozumienie bez barier" (2002), Nagroda w Miejskim Konkursie Jednego Wiersza z okazji ,,Dnia poezji" (Białystok 2001), Nagroda w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży w Słupsku (2002), I miejsce w II edycji konkursu literackiego ,,Moja rodzina prowadzi zdrowy tryb życia - wolny od nałogów" (2003), Wyróżnienie w XIX Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej - w dziedzinie proza oraz nagroda w kategorii poezja (2003).

Program stypendium

Projekt pn.: "Wydanie tomiku Kwiaty i organizacja spotkań autorskich" obejmuje: pracę nad przygotowaniem utworów; przygotowanie ilustracji i okładki; prace edytorskie; wydanie tomiku poetyckiego dla dzieci pt. "Kwiaty" (400 egz., ok. 70 wierszy, ilustracje; 10% nakładu zostanie przekazane bezpłatnie bibliotekom i instytucjom); organizację cyklu 5 bezpłatnych spotkań autorskich w zaprzyjaźnionych instytucjach na terenie Białegostoku z czytelnikami oraz warsztatów literackich pt. "Pisanie-moja pasja" .

Rezultaty: wydanie tomiku "Kwiaty" oraz organizacja spotkań autorskich.

Uzasadnienie projektu: Cel dydaktyczny - książka przedstawia wartość edukacyjną, literacką, przyrodniczą; rymowane melodyjne wiersze można z powodzeniem wykorzystać do ćwiczenia dykcji oraz zabaw inscenizowanych i  teatralnych. Cel wychowawczy - w dzisiejszej teraźniejszości warto sięgać po to, co jest piękne, co bawi i wzrusza; i warto to piękno (języka, przyrody) przekazywać innym; tomik pozwala nie tylko poznawać kwiaty, ale i propaguje pozytywne wzorce zachowań, wyzwala wrażliwość na piękno. Cel poznawczy - poznanie i promowanie twórczości wnioskodawcy, a tym samym Podlasia; spotkania autorskie pozwolą wykazać, że Białystok daje szanse młodym ludziom na rozwój i realizowanie własnych pasji, inspiruje do kreatywnego działania.

Realizacja stypendium

Do góry