Dariusz Car

Ilustracja do artykułu Dariusz Car.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

– uczestnik projektów muzycznych, m.in. New Passangers, Sami Muzycy, Melody Raf, Pokrak, X-band;

– publikacja utworów w wydawnictwach muzycznych, m.in. "Przebojem na antenę" (2004, 2006), "Verda disco" (2009), "Muzyczny Białystok" (2011), "We are from Poland Vol. 8" (2011);

– wydane albumy, m.in.: 3 albumy New Passangers, "Ożenić się wyjść za mąż" (Sami Muzycy 2006), "Heart IS never dry" (Pokrak 2010);

– udział w koncertach i festiwalach, m.in.: Basowiszcza (2003, 2004), Finał Konkursu Polskiego Radia "Przebojem na antenę" (2004), Secret Location (Białystok 2010), Jadłodajnia filozoficzna (Warszawa 2007),

– współtwórca oprawy muzycznej do spektaklu Sary Kane "Psychosis 4.48" (Teatr TrzyRezcze);

– współpraca z Akademią Rock'n'Rolla.

Program stypendium

Projekt pn. "Dariusz Car" Nie możesz uciec przed samym sobą, a jesteś miłością (You can't escape from yourself, and you are love) - dotyczy nagrania oraz profesjonalnego wydania płyty z autorską muzyką skomponowaną i zaaranżowaną przez Stypendystę.

Program stypendium obejmuje: aranżację utworów; nagranie w profesjonalnym studiu; projekt graficzny; wydanie płyty (ok.  500 egz.); nieodpłatny kolportaż albumu; zorganizowanie koncertu promującego wydawnictwo. Do udziału w projekcie wnioskodawca zamierza zaprosić m.in. studentów Uniwersytetu Muzycznego, B. Niedźwieckiego, S. Wiesławskiego.

Rezultaty: wydanie autorskiego albumu niezależnej muzyki alternatywnej.

Uzasadnienie projektu: Stypendysta od dawna związany jest z muzyką, jednak mimo uczestnictwa w kilku projektach, czuje, że ma do zaprezentowania coś co jest zupełnie odmienne od dotychczasowych projektów. Od dłuższego czasu Dariusz Car pisze autorskie kompozycje - przez jakiś czas były to rzeczy chowane do szuflady, jednak gdy przedstawił swoje pomysły znajomym, zauważył, że odzew jest bardzo pozytywny. Powoli rodził się pomysł ambitnego połączenia alternatywnego "popu" z muzyką eksperymentalną. Ponadto możliwość podjęcia się takiego projektu da mu  szansę by w pełni skupić się na rozwoju jego potencjału muzycznego. Miałoby to wymierny przekład na jego życie, gdyż mógłby w końcu skupić swe główne siły na tym co czuje, że powinien ? czyli na tworzeniu piosenek, nagrywaniu i koncertowaniu.

Realizacja stypendium

Do góry