Agnieszka Baranowska

Ilustracja do artykułu Agnieszka Baranowska.jpg

Dotychczasowy dorobek artystyczny, m.in.:

– udział w spektaklach (jako aktor, reżyser i scenograf, dramaturg), m.in.: "Orlando" (ATB 2007), "3 Upadki Panny Julie" (2009);

– prowadzenie warsztatów, m.in.: Teatr Przedmiotu (w ramach Akcji Ferie w mieście), Intencja-przestrzeń-działanie-elementarne zadania aktorskie (w ramach II Przeglądu Teatrów Amatorskich MIKSTURA).

– udział w festiwalach/nagrody i wyróżnienia, m.in.: wyróżnienie na VI Ogólnopolskim Przeglądzie Monodramu Współczesnego (Warszawa 2008), nagroda na IX Międzynarodowym Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Tczew-Europa (2008), nagroda jury na VI Międzynarodowym Festiwalu Solistów Lalkarzy (Łódź 2009).

Laureat stypendiów, m.in. stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku dla Młodych Twórców (2009), stypendium ATB (2008).

Program stypendium

Projekt pn. "Niepodległość trójkątów" dotyczy stworzenia spektaklu inspirowanego twórczością St. I. Witkiewicza.

Program stypendium obejmuje: stworzenie scenariusza, pracę nad tekstem dramatu "Niepodległość trójkątów" St. I. Witkiewicza, opracowanie scenariusza, analiza tekstu, dokonywanie wyboru fragmentów, robienie skrótów, stworzenie projektów lalek, kostiumów i scenografii do spektaklu; wykonanie lalek, scenografii, uszycie kostiumów, zbudowanie przestrzeni, w której będzie rozgrywał się dramat; pracę z muzykiem nad elementami muzyki na żywo w spektaklu, wkomponowanie piosenek, pracę nad głosem; próby do spektaklu; łączenie elementów tekstowych, muzycznych, improwizacji, działań z lalką, gry aktorskiej, komponowanie światła, tworzenie całości; premierę spektaklu.

Rezultatem pracy będzie spójny spektakl pt. "Niepodległość Trójkątów", który poprzez swą treść, grę aktorską, wykorzystanie lalek i masek, wkomponowanie muzyki na żywo wydobędzie tragizm i absurd dzieła St. I. Witkiewicza, jednego z największych twórców naszej literatury. Poprzez własne odczytanie dramatu, promowanie literatury polskiej wśród młodzieży oraz na festiwalach w Polsce i za granicą.

Uzasadnienie projektu: Stypendium daje możliwość i komfort stworzenia pełnego spektaklu, którym Agnieszka Baranowska chciałaby promować Białystok na festiwalach w Polsce i na świecie. Stypendium da również szansę na zrealizowanie własnych twórczych zamierzeń przez które Stypendysta może się dalej rozwijać jako aktor i założyciel własnej grupy pod nazwą Teatr Squad Form.

Realizacja stypendium

Do góry