PAULA CZARNECKA

Ilustracja do artykułu PAULA CZARNECKA.jpg

– rola w spektaklu "W kółko" (ATB),
– udział w Festiwalu Teatrów i Szkół Teatralnych w Nitrze ze spektaklem "W kółko" jako reprezentant ATB,
– udział w Festiwalu Puławskie Spotkania Lalkarzy ze spektaklem "W kółko" jako reprezentant ATB,
– rola w spektaklu "Guzik" (ATB),
– prezentacja spektaklu "Guzik" podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek – Spotkania w Toruniu,
– udział w warsztatach śpiewu białego M. Lićwinko,
– udział w warsztatach głosowych O. Szwajgier,
– udział w warsztacie "Genius Gedanus Loci" T. Zizka.

Program stypendium

Przyznane stypendium umożliwi powstanie spektaklu, który będzie pierwszą samodzielną pracą artystki wykraczającą poza program studiów w ATB. Jest to szansa na rozwój artystki zarówno pod kątem aktorskim, jak i plastycznym. Ponadto spektakl będzie stanowić kolejną propozycję teatralną w Białymstoku, wzbogacającą repertuar teatralny, skierowaną do młodzieży oraz widzów dorosłych.

Realizacja stypendium

Do góry