MAŁGORZATA OLECHNO

Ilustracja do artykułu MAŁGORZATA OLECHNO.jpg

– 2006 - 2008: współpraca z Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej,

– 2009 r.: Grand Prix oraz Puchar J.M. Rektora Uniwersyettu Muzycznego za największą osobowość artystyczną V Konkursu Młodych Chórmistrzów.

– I 2010 r. - dyrygent Chóru Kameralnego w Choroszczy

– X 2010 - dyrygent Chóru Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

– od lat chórzystka współpracująca z chórami białostockimi, od 2010 r. śpiewa w zespole Vis Major, którego jest współzałożycielem.

Program stypendium

Projekt zakłada przygotowanie repertuaru i wykonanie przez zespół wokalny Vis Major koncertu a'capella na terenie Białegostoku. Koncert ma na celu dotarcie do mieszkańców miasta, którzy z różnych przyczyn (finansowych, stereotypy, że muzyka poważna jest tylko dla wybranych) nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych w Białymstoku.

Realizacja stypendium

Do góry