DOMINIKA SKUTNIK

Ilustracja do artykułu DOMINIKA SKUTNIK.jpg

– Collegium Invisible - współpraca naukowa w ramach programu tutorialowego z prof. A. Bielik – Robson z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
– udział w konferencjach naukowych - wystąpienia z referatem: "Kultura cnoty - cnota kultury" (Poznań 2007), "Historia-różne perspektywy" (Warszawa 2007), "Piękno Słowackiego" (Białystok 2009),
– publikacje w tomach pokonferencyjnych (wykaz we wniosku),
– praca w Kole Naukowym Polonistów, organizacja Warsztatów Reportażu Radiowego we współpracy z Polskim Radiem Białystok "Białostocka Szkoła Reportażu",
– Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na projekt badawczy "Związki sztuki i polityki. Casus emigracji niepodległościowej po 1939 r."
– stypendium MKiSW za wybitne osiągnięcia w nauce (2008/2009 i 2009/2010),
– członek – założyciel Stowarzyszenia I LO im. Adama Mickiewicza.

Program stypendium

Projekt ma na celu przygotowanie cyklu 10 audycji, w którym w sposób atrakcyjny, lekki i humorystyczny przedstawiony zostanie charakterystyczny język Białegostoku. Każda z audycji poświęcona zostanie jednej z cech tutejszego języka.

Realizacja stypendium

Do góry