PIOTR GAŁCZYK

Ilustracja do artykułu PIOTR GAŁCZYK.jpg

Telewizja:

– uczestnictwo w programie tanecznym "You Can Dance - Po Prostu Tańcz";

– Showstoppers TVN - performer;

– "You Can Dance - Po Prostu Tańcz" - 2009 r. - przygotowywanie uczestników programu do występów;

Teatr:

– rola tancerza w widowisku "12 Ławek", reż. J.Staniek, Teatr Muzyczny w Gdyni;

– rola tancerza w "Fame", reż. J.Staniek, Teatr Muzyczny w Gdyni;

– solista w widowisku "Morosophus" w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku;

– Hip Hop Groove Festiwal - principal performer.

Program stypendium

Program stypendium obejmował cztery etapy:

  • wyjazd na warsztaty taneczne oraz zajęcia choreograficzne  do Los Angeles  w USA, co pozwoliło na rozwój umiejętności ruchowych i choreograficznych, pogłębianie wiedzy tanecznej, nawiązanie kontaktów z wybitnymi choreografami,
  • utrwalenie wiedzy zdobytej w Los Angeles poprzez indywidualne treningi w Studio Tańca Fair Play w Białymstoku,
  • prowadzenie 4 bezpłatnych warsztatów skierowanych do młodzieży białostockich szkół,
  • indywidualny pokaz taneczny podczas imprezy Stowarzyszenia ENGRAM.

Realizacja stypendium

Do góry