PAWEŁ PRUS

Ilustracja do artykułu PAWEŁ PRUS.jpg

Projekt przewiduje przygotowanie i realizację cyklu 15-20 rozmów (wywiadów) z ludźmi świata kultury i nauki, którzy pochodzą lub są trwale związani z Białymstokiem i Podlasiem, a aktualnie przebywają na swoistej "emigracji" w innych regionach kraju. Jest próbą odpowiedzi na pytanie jak miejsce gdzie się urodzili i wychowali zdeterminowało ich życie. Rozmowa o korzeniach, o kształtowaniu się charakterów i nostalgii za krainą lat dziecinnych. Odpowiedź na pytanie czy miejsce z którego się pochodzi jest balastem czy kapitałem pomagającym w rozwoju zawodowym. Projekt będzie próba stworzenia "portretu zbiorowego" znanych białostoczan. 
Skrócone wersje rozmów zostaną opublikowane w prasie lokalnej oraz w Internecie.

Program stypendium

Projekt przewiduje przygotowanie i realizację cyklu 15-20 rozmów (wywiadów) z ludźmi świata kultury i nauki, którzy pochodzą lub są trwale związani z Białymstokiem i Podlasiem, a aktualnie przebywają na swoistej "emigracji" w innych regionach kraju. Jest próbą odpowiedzi na pytanie jak miejsce gdzie się urodzili i wychowali zdeterminowało ich życie. Rozmowa o korzeniach, o kształtowaniu się charakterów i nostalgii za krainą lat dziecinnych. Odpowiedź na pytanie czy miejsce z którego się pochodzi jest balastem czy kapitałem pomagającym w rozwoju zawodowym. Projekt będzie próbą stworzenia "portretu zbiorowego" znanych białostoczan. 
Skrócone wersje rozmów zostaną opublikowane w prasie lokalnej oraz w Internecie.

Realizacja stypendium

Do góry