MARCIN LIĆWINKO

Ilustracja do artykułu MARCIN LIĆWINKO.JPG

– autorskie warsztaty śpiewu: m.in. w Akademii Teatralnej w Warszawie, na Festiwalu Teatrów Młodzieżowych „Mały Azyl” w Warszawie, w ramach Letniej Akcji Teatralnej w Warszawie,
– udział w nagraniu płyty „Polskie Pieśni Wielkopostne” (Fundacja Muzyka Kresów),
– badania terenowe na Podlasiu i Grodzieńszczyźnie, połączone z realizacją cyklu audycji radiowych dla II Programu Polskiego Radia w Warszawie pt. „Nad Niemnem”,
–  opracowanie śpiewnika „Pieśni znad Biebrzy”,
– w latach 2001-2006 członek Zespołu Regionalnego Lipsk – organizacja i przygotowanie spektakli prezentowanych w Teatrze Studio w Warszawie, w Teatrze Małym w Warszawie oraz współorganizacja nagrań do płyty „Wykorzenienie”,
– autor i koordynator projektów w ramach programu „Akademia Przyrodniczego i Kulturowego Dziedzictwa”, realizowanego przez stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej, m.in.: „Tutejsi”, „Muzeum Lipskiej Pisanki”, „Jubiler czyli Jezioro, Las, Rzeka”, „Ochrona dóbr kultury i tradycji w gminie Lipsk”,
– prezentacje i występy m.in. w ramach: Wszechnicy Biebrzańskiej (Biebrzański Park Narodowy), Seniorzy w Akcji (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”), Spotkań z Naturą i Sztuką (stowarzyszenie Uroczysko), Regionalnego Forum Edukacyjnego w Olsztynie (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży),
– publikacje: „Źródła rzeki, źródła kultury”, Biebrzańskie krajobrazy, Przewodnik po ścieżkach przyrodniczych okolic Lipska, Związek Komunalny Biebrza, Białystok 2006
– nagrody: – nagroda na XXXIX Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (III miejsce w kategorii solista).

Program stypendium

W ramach stypendium przeprowadzone zostały warsztaty piesni tradycyjnej (50 godzin) dla 20 osobowej grupy. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach (Muzeum Podlaskie, Akademia Teatralna). Uczestnicy poznali tradycje spiewu na Podlasiu, różnorodne ze wzgledu na gwarę (polskie, białoruskie, ukraińskie), jak i tematykę (pieśni rodzinne, kościelne i inne). Nauka wydobywania głosu i wykonywania pieśni, wzbogacona była o konteksty kulturowe ich powstawania oraz inne regionalne tradycje. W trakcie warsztatów wykorzystane zostały pieśni z dotychczasowych zbiorów oraz zebrane w kilku wsiach w trakcie realizacji stypendium. W efekcie grupa zaprezentowała poznany repertuar w trakcie „Jarmarku na Jana” oraz otwarcia wystawy „Starowiercy” w Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Finałem działań była kacja teatralna w Galerii Alfa w Białymstoku, z której materiał filmowy został umieszczony na portalu internetowym.

Celem realizacji projektu jest ochrona lokalnych tradycji poprzez popularyzowanie wśród młodych ludzi starych pieśni oraz „śpiewu białego” – metody naturalnego wydobywania głosu typowej dla kultury ludowej.

Realizacja stypendium

Do góry