KAROL NIECIKOWSKI

Ilustracja do artykułu KAROL NIECIKOWSKI.jpg

- stypendium taneczne programu "Dolina Kreatywna" TVP2;

– rola tancerza w widowisku "12 Ławek", reż. J.Staniek, Teatr Muzyczny w Gdyni;

– rola tancerza w "Fame", reż. J.Staniek, Teatr Muzyczny w Gdyni;

– tancerz w widowisku "Morosophus" w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku;

– tancerz w widowisku muzyczno-tanecznym "Sacrum Profanum", reż J.Staniek;

– rola tancerza w filmie "Kochaj i tańcz";

– finalista TV show "Selection The Carefree Dance Academy"

– finalista w programie tanecznym "You Can Dance - Po Prostu Tańcz";

– 2007, 2009 - dwukrotny zdobywca I miejsca w ogólnopolskim turnieju tańca "Rytmy ulicy", Piła;

– I miejsce w turnieju tańca "Wirująca strefa" Łomża 2006 r.;

– wyróżnienie spektaklu Morosophus w kategorii Best Ensemble Work, The
19th Cairo International Festival For Experimental Theater (2007);

– Główna nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Kultury Ulicznej BRUK SUMMER STREET FESTIVAL 2006 w Gdyni.

Program stypendium

Program stypendium obejmował cztery etapy:

  • wyjazd na warsztaty taneczne oraz zajęcia choreograficzne  do Los Angeles  w USA, co pozwoliło na rozwój umiejętności ruchowych i choreograficznych, pogłębianie wiedzy tanecznej, nawiązanie kontaktów z wybitnymi choreografami,
  • utrwalenie wiedzy zdobytej w Los Angeles poprzez indywidualne treningi w Studio Tańca Fair Play w Białymstoku,
  • prowadzenie bezpłatnych warsztatów skierowanych do młodzieży białostockich szkół w terminie od 22 do 25 czerwca 2010 r.,
  • organizacja i udział w bezpłatnym koncercie taneczno-muzycznym "Dance sympozjum Chopin inspired" realizowanym w ramach Stowarzyszenia ENGRAM dn. 5 grudnia 2010 r. w Białymstoku.

Realizacja stypendium

Do góry