KAMIL DOBROWOLSKI

Ilustracja do artykułu KAMIL DOBROWOLSKI.jpg

– uczestnictwo w zdjęciach do filmu animowanego "Tryptyk Rzymski", reż. Marek Luzar;

– postać karnawału/chłopa rewolucjonisty w "Nieboskiej Komedii" w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie;

– odbyte dwutygodniowe praktyki w Telewizji Kablowej Toruń (pomoc przy realizacji materiałów informacyjnych, jeden samodzielny news);

– współpraca przy realizacji kilku programów telewizyjnych o tematyce ekologicznej w TVP 3 o.Bydgoszcz (pisanie offów).

Program stypendium

Dokumentacja  filmowa życia Akademii Teatralnej im A. Zelwerowicza - Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Projekt ma przyzwyczaić stałych bywalców uczelni (profesorów, pozostałych  pracowników i studentów) do oka kamery, aby spróbować uchwycić na taśmie, nieznaną osobom z zewnątrz, specyficzną atmosferę panującą w jej murach. Zostaną nagrane zajęcia, egzaminy,  uroczystości,  prace szkolnych pracowni i administracji oraz wykorzystane zdjęcia i  nagrania archiwalne.
Drugą cześć projektu będą stanowiły krótkie animacje poklatkowe z wykorzystaniem lalek i przedmiotów, dopełniające część dokumentalną.   Realizacją zdjęć i montażem zajmie się Jerzy Dowgiałło - twórca projektów  kina niezależnego. Stypendysta zajmie się częścią reporterską, reżyserską i organizacją produkcji. Opiekunem artystycznym projektu zobowiązała się zostać pani Bernarda Bielenia.
Efektem końcowym będzie unikatowy  dwujęzyczny film dokumentującego życie białostockiej Akademii Teatralnej oraz promujący uczelnię i  Białystok.

Realizacja stypendium

Do góry