ANNA OLSZEWSKA

Ilustracja do artykułu ANNA OLSZEWSKA.jpg

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Anna Olszewska jest adiunktem na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina, na Wydziale Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, gdzie prowadzi chór kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej oraz jest nauczycielem gry na gitarze w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku. We wrześniu 2007 roku otrzymała tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej: dyrygentura. 

Jest założycielem i dyrygentem Chóru Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz Chóru Żeńskiego X LO w Białymstoku. Zespoły te otrzymują czołowe miejsca podczas konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i za granicą (m. in. Międzynarodowy Konkurs Chórów Slovakia Cantat  w Bratysławie 2007 - złoty dyplom, konkursy "Śpiewającej Polski" 2007, 2008, 2009 - Złote Dyplomy i Nagrody Główne, Ogólnopolski Konkurs "Musica sacra - Ars Liturgica" w Toruniu 2008 - Grand Prix, Międzynarodowy Festiwal "Festival of songs" w Ołomuńcu 2009 - złoty  dyplom, Warszawski Międzynarodowy Festiwal Chóralny "Varsovia Cantat" 2008 - II miejsce, 2009 - I miejsce).

 
Anna Olszewska współpracowała z wieloma orkiestrami kameralnymi i poprowadziła szereg koncertów wokalno-instrumentalnych, m.in.: G.G. Gorczyczki - Laetatus sum, J.S. Bach - Msza A-dur, J. Szopiński - Missa Brevis, Missa g-moll, J. Rutter - Gloria, W.A. Mozart - Msza Koronacyjna, M. Castelnuovo-Tedesco - Romancero Gitano, A. Vivaldi - Magnificat, J.M. Haydn - Missa Sti. Aloysii, G.B. Pergolesi - Stabat Mater, S. Moniuszko - Msza Des-dur, R. Ray - Msza gospel, Kolędy na chór i orkiestrę smyczkową w opracowaniu Daniela Zielińskiego.

Program stypendium

Głównym założeniem projektu jest edukacja muzyczna uczniów szkół ponadgimnazjalnych Białegostoku oraz wszechstronne kształcenie muzyczne dziewcząt śpiewających w Żeńskim Chórze X LO. W ramach stypendium zostaną zorganizowane, wraz z ww. chórem, 2 koncerty z repertuarem wokalno-instrumentalnym:
1. Andrzej Hundziak - Marchołt. Suita na motywach polskich z XVI-XVII w., do słów Romana Brandstaettera. Koncert odbędzie się w Auli Szkolnej X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Wykonawcami koncertu będą: Żeński Chór X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz orkiestra składająca się ze studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku.
2.Gabriel Faure - Messe Basse na chór żeński i organy.
Koncert odbędzie się w kościele pw. Błogosławionej Bolesławy Lament w Białymstoku. Wykonawcami koncertu będą: Żeński Chór X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku z towarzyszeniem organów.
Przyznane stypendium umożliwi prezentację różnorodnego repertuaru Chóru Żeńskiego X Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz stworzy szansę rozwoju nie tylko dyrygentce, ale również wszystkim młodym chórzystkom.

Realizacja stypendium

Do góry