PAULINA KARCZEWSKA

Ilustracja do artykułu PAULINA KARCZEWSKA.jpg

Studentka Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, kierunku aktorstwo.

  • Doświadczenia artystyczne:

– Członek zespołu muzyki dawnej Voci Unite w Łomży;

– Uczestniczka warsztatów lalkarskich z Dudą Paiva, z M. Sosnowskim (interpretacja wiersza), W.Wolańskim (warsztaty teatralne), J. Kasprzakiem (pantomima), Teatrem Krzywa Scena (ruch sceniczny), Tomaszem Brzezińskim (czarny teatr);

– Uczestniczka Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku: monografia przedmiotowa „I wszytko jasne” (2006), „Mała Pasja…” (2008);

– Stypendystka prowadziła wieloletnią współpracę z Teatrem Pro z Łomży;

  • Realizacje sceniczne, m.in.: ;

– „Letnicy” Maksyma Gorkiego;

– „Koincydencja”;

– „Lekcja” Eugene Ionesco;

– „Wszytko o miłości… Piosenki Jacquesa Brella”;

– „Bankiet” Witolda Gombrowicza;

– „Niedźwiedź” Antoniego Czechowa;

– „Marat-Sade czyli męczeństwo i śmierć Jeana Paula Marata przedstawione przez zespół aktorski przytułku w Charenton pod kierownictwem pana de Sade” na podstawie sztuki Petera Weissa w reżyserii Piotra Tomaszka Teatr Wierszalin.

Program stypendium

„Mała Pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa” to autorski spektakl zainspirowany fragmentem „Chłopów” W. Reymonta. Scenariusz został napisany przez stypendystkę wraz z M.Tymurą. Bohaterem widowiska jest biedny człowiek, który tułając się po świecie w poszukiwaniu swojego pieska, ciągnie jedyny dobytek wóz-dom. Spektakl będzie prezentowany na festiwalach w kraju i za granicą.

Realizacja stypendium

Do góry