MACIEJ FRĄCKIEWICZ

Ilustracja do artykułu MACIEJ FRĄCKIEWICZ.jpg

Student Uniwersytetu Muzycznego im. F.Chopina w Warszawie.

  • Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Marszałka Województwa Podlaskiego, Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • Uczestnik licznych koncertów, konkursów i festiwali w kraju i za granicą, m.in. organizowanych przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Krajowe Biuro Koncertowe, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Operę i Filharmonię Podlaską, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Instytut Austriacki w Warszawie;
  • Uczestnik kursów mistrzowskich (w Miętnem, Janowcu oraz Ottweiler w Niemczech);
  • Stypendysta występował podczas inauguracji Warszawskiej Jesieni 2008 – wykonanie partii akordeonu w utworze "Wziemięwzięcie" W. Widłaka w Filharmonii Narodowej oraz brał udział w nagraniach dla TVP Kultura, Programu II Polskiego Radia oraz rozgłośni lokalnych.

Więcej informacji o stypendyście na stronie www.maciejfrackiewicz.com

Program stypendium

"Muzyka XX i XXI wieku jako ważny element edukacji kulturalnej". Program stypendium obejmuje zorganizowanie oraz wykonanie na terenie Białegostoku koncertu z muzyką XX i XXI w. Stypendysta zagra na akordeonie w duecie ze znaną wiolonczelistką Magdaleną Bojanowicz. W ramach koncertów będą prezentowane dzieła twórców tj.: Penderecki, Gubajdulin czy Nordheim oraz utwory specjalnie zamówione u młodych kompozytorów związanych z Białymstokiem.

Realizacja stypendium

Do góry