HONORATA MIERZEJEWSKA - MIKOSZA

Ilustracja do artykułu HONORATA MIERZEJEWSKA – MIKOSZA.jpg

Absolwentka Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy oraz Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, kierunku aktorstwo teatru lalek. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • Działalność na kierunku reżyserii:

– Asystentura reżyserska przy autorskim spektaklu "Amnezjak";

– Asystentura reżyserska w Olsztyńskim Teatrze Lalek przy spektaklu "Całkiem zwyczajna historia" Marii Łado w reżyserii Petra Nosalka;

  • Działalność artystyczna w Akademii:

– Praca w Kole Naukowym- udział w spektaklu "Henio Henryk, czyli nieco zmyślona historia ze starej fotografii";

  • Współpraca z innymi ośrodkami:

– Udział w cyklu edukacyjnych programów telewizyjnych "Podróże teatralne" w TVP Białystok;

– Prowadzenie warsztatu z teatru lalek i przedmiotu dla dzieci, w ramach współpracy Akademii Teatralnej z Ośrodkiem Badań w Gardzienicach;

  • Współorganizacja:

– "Integralii" w Akademii Teatralnej w Warszawie,

– Dni Studenckich w Białymstoku w 2007r.,

– Udział w licznych warsztatach zawodowych i festiwalach.

Program stypendium

Spektakl edukacyjny dla dzieci do lat 5, pt. "Ma ma ta ta" będzie się opierał na pięciu podstawowych składowych: barwie, kształcie, rytmie, dźwięku i słowie. Wzajemne przenikanie się tych czynników pozwoli tworzyć wciąż nowe, niezwykłe i fascynujące dla dziecka obrazy.

Realizacja stypendium

Do góry