EWA WOŹNIAK

Ilustracja do artykułu EWA WOŹNIAK.jpg

Absolwentka Akademii Teatralnej, Wydziału Sztuk Lalkarskich w Białymstoku.

PROJEKTY, UDZIAŁ W FESTIWALACH, NAGRODY:

  • 2002-2007 – zrealizowane projekty: DYBUK, "INTUICJA", "NAJBRZYDSZA KOBIETA ŚWIATA", "W DOMU OJCA MEGO…";
  • 2004- 2008, projekt pn.: "WAZA FRANCOISE" zrealizowany we współpracy z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych "Gardzienice";
  • projekty ze Stowarzyszeniem De-Novo:
  • 2004- "SEN NOCY LETNIEJ", 2005- "TEATR W BUTACH", 2005- "KOLĘDOWANIE PO DYNOWSKU", 2006- "SKRZYPEK NA DACHU", 2006- "KONCERT KOLĘD PO DYNOWSKU", 2007- "SKRZYPEK NA DACHU- MUSICAL",2007- "KONCERT KOLĘD", 2008- "HULANIE JELENIA"- projekt we współpracy ze Stowarzyszeniem Polaków w Rumunii, 2008r. – "ALICJA W KRAINIE CZAROW";
  • Prowadzenie licznych warsztatów dla dzieci i młodzieży;

FESTIWALE:

  • SZKÓŁ LALKARSKICH VI. 2006, Białystok;
  • SZKÓŁ LALKARSKICH VI. 2006, Wrocław;
  • NOC KULTURY, 31.V.2007 Lublin;
  • KEJOS THE-A-TER MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA CYRKOWO- TEATRALNE, 2005-2007 Wrocław;
  • JARMARK JAGIELLONSKI, 2007r. Lublin.

Program stypendium

Projekt "Sztuka latania-wypowiedzenie się poprzez twórczość artystyczną" obejmuje cykl warsztatów pracy twórczej (teatralnych i plastycznych) z dziećmi i młodzieżą, prowadzonych w trzech blokach, w placówkach edukacyjnych oraz realizację spektaklu – monodramu pt. "Wyspy" (inspirowanego m.in. muzyką Bacha i Szymanowskiego, "Wyspami bezludnymi" Łysiaka, malarstwem surrealistycznym).

Realizacja stypendium

Do góry