AGNIESZKA ANNA LEONKIEWICZ

Ilustracja do artykułu AGNIESZKA ANNA LEONKIEWICZ.jpg

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku, studentka II roku Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku. Studentka filologii rosyjskiej z językiem angielskim na Uniwersytecie w Białymstoku.

  • Jest założycielką i prowadzącą dwóch chórów: "Ethos" (chór Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej) oraz Żeńskiego Chóru "Akord" (przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UwB).
  • Prowadzi wakacyjne warsztaty dla swoich chórów, jest tłumaczem języka rosyjskiego i opracowuje teksty poświęcone śpiewowi cerkiewnemu.
  • Wielokrotnie występowała na koncertach solo oraz z chórami.
  • Osiągnięcia prowadzonych przez stypendystkę chórów:

– II miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Rosyjskiej 2007

– I miejsce w VII Konkursie Piosenki Słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim

– udział w Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2008

Program stypendium

Realizacja programu stypendialnego pn. "Żywa Muzyka Cerkiewna" ma na celu rozpowszechnienie śpiewu cerkiewnego poprzez organizację koncertów, warsztatów i wyjazdów koncertowych chórów. Do przedsięwzięcia zostanie wydany folderu zawierający informacje dotyczące śpiewu cerkiewnego, mający na celu zapoznanie i zainteresowanie słuchaczy żywą muzyką cerkiewną.

Realizacja stypendium

Do góry