DAGMARA SOWA

Ilustracja do artykułu Dagmara Sowa.jpg

Absolwentka Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.

  • Wielokrotnie prezentowała solowe etiudy marionetkowe na międzynarodowych festiwalach teatralnych, m.in.: w Nitrze (Słowacja), Białymstoku, Opolu - 2001/20002;
  • Brała udział w wielu spektaklach wystawianych przez Akademię Teatralną w Polsce i za granicą;
  • Uczestniczyła w założeniu grupy teatralnej Akcja DZRT, Kompanii Doomsday oraz Stowarzyszenia Promocji Artystycznej;
  • Współorganizuje "Białysztuk - Przegląd Inicjatyw Teatralnych";
  • Uczestniczyła w przedstawieniach: "Until Doomsday, czyli ballada o Latającym Holendrze", "Salome" "Szopka polska", które były prezentowane w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych;
  • Prowadziła zajęcia warsztatowe ze studentami Wydziału Teatru i Tańca Uniwersytetu w Buffalo (USA) oraz z wychowankami Domu Dziecka w Supraślu;
  • Zdobyte nagrody:

– II nagroda na IV Międzynarodowym Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA;

– Nagroda Starosty Powiatu Łomżyńskiego na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Walizka";

– Nagroda zespołowa na I Ogólnopolskim Konkursie Teatralnych Inscenizacji Dawnych Dzieł Literatury Europejskiej.

Program stypendium

W ramach stypendium przygotowano performance uliczny pn. "PsychoMoonRiders", gdzie bohaterem był anioł z olbrzymimi podświetlanymi skrzydłami. Pojawiał się jako rowerowy jeździec, wynajdujący coraz to nowe miejsca w parku, gdzie usadawiał się prowadząc rozmowę z otaczającą go przyrodą, słowami zaczerpniętymi ze "Snu nocy Letniej" W.Szekspira.

Realizacja stypendium

Do góry