Informacja o przyznaniu stypendiów na II półrocze 2018 r.

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów, Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia artystyczne na II półrocze 2018 r. młodym twórcom: 

 

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Dziedzina i tytuł przedsięwzięcia

Wysokość stypendium (zł)

Ewa Łobaczewska

Dziedzina: muzyka

 Projekt pn. Wydanie płyty z utworami musicalowymi oraz koncert promocyjny

10.000,-

Renata Tuszyńska

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Wydanie autorskiego minialbumu pt. „Zarys” i zorganizowanie koncertu promującego

12.000,-

Dominika Kimaty

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. do powiem/ dośpiewam się

15.000,-

Joanna Zubrycka

Dziedzina: muzyka, sztuki filmowe

Projekt pn. „Could you may”

18.000,-

Artur Grycuk

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. Pokaz audiowizualny Biało-czerwona

14.000,-

Łukasz Radziszewski

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. „Słońca”

13.000,-

Agata Awruk

Dziedzina: fotografia

Projekt pn. „Mieszka i pracuje w Białymstoku” - publikacja fotograficzna + premiera publikacji

9.000,-

Daniel Lasecki

Dziedzina: teatr

Projekt pn. Beksomortem

8.000,-

Izabela Zachowicz

Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Wilcze dzieci” (tytuł roboczy)

18.000,-

10.

Maria Żynel

Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Historia dla jednej dziewczynki” (tytuł roboczy)

18.000,-

Pliki do pobrania

Informacja o przyznaniu stypendium - Młodzi Twórcy

rozmiar: 515.56 KB PDF pobierz
Do góry