Informacja o przyznaniu stypendiów na II półrocze 2017 r.

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów, Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia artystyczne na II półrocze 2017 r. młodym twórcom:

 

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Proponowana wysokość stypendium

Adrian Górynowicz

Dziedzina: upowszechnianie kultury

Projekt pn. Chanajki w VR. Przenieśmy się w czasie do okresu międzywojennego, dzięki technologii Virtual Reality

18 000 zł

Natalia Sakowicz

Dziedzina: teatr

Projekt pn. Dawno temu teraz

15 000 zł

Michał Krot

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. Hollywood Białystok

10 000 zł

Paula Czarnecka

Dziedzina: teatr

Projekt pn. Spektakl „Z mgły”

12 000 zł

Informacja o przyznaniu stypendiów

rozmiar: 488,65 KB PDF pobierz
Do góry