Informacja o przyznaniu stypendiów na drugie półrocze 2019 r.

Kolejnych pięciu młodych twórców otrzyma stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na drugie półrocze 2019 r. Ich łączna wartość to 50.000 złotych.

Do 30 kwietnia 2019 r. do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęły 24 wnioski w sprawie przyznania stypendium artystycznego młodym twórcom na II półrocze 2019 r. Po przeprowadzeniu oceny formalnej stwierdzono, że 7 wniosków nie spełnia kryteriów regulaminowych. Następnie 17 wniosków – tych, które spełniały kryteria formalne – zaopiniowała siedmioosobowa komisja. 29 maja 2019 r. Prezydent Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 5 stypendiów na drugie półrocze 2019 roku, na łączną kwotę 50.000 zł następującym osobom:

 

 Lp.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość stypendium

Magdalena Pietruk

Dziedzina: sztuki wizualne

 Projekt pn. „Kolekcja mody inspirowana folklorem, sztuką i kulturą tradycyjną Białostocczyzny”

 

10 000 zł

Natalia Sakowicz

Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Oddaleńcy” (tytuł roboczy)

 

15 000 zł

Piotr Maksim

Dziedzina: muzyka

 Projekt pn.”Białystok City”

 

7 000 zł

Paulina Gajda-Deszczka

Dziedzina: sztuki wizualne

 Projekt pn. „Ślady Białostockiej Moderny”

 

8 000 zł

Michał Łukaszuk

Dziedzina: muzyka

 Projekt pn. : „Postnowoczesny klincz. Performance literacko-muzyczny”

 

10 000 zł

Skład komisji:

  1. Jacek Malinowski – teatr/Białostocki Teatr Lalek,
  2. Karol Konrad Masztalerz – reprezentant Rady Miasta Białystok,
  3. Edyta Mozyrska – reprezentant Prezydenta Miasta/dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu UM,
  4. Małgorzata Niedzielko – sztuki wizualne/rzeźbiarka, nauczyciel Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu,
  5. Justyna Sawczuk – literatura/Książnica Podlaska,
  6. Konrad Sikora – muzyka/recenzent muzyczny/ Radio Akadera (przewodniczący),
  7. Dominika Korobacz – reprezentant Prezydenta Miasta/Referat Kultury UM.

W I naborze stypendia otrzymało dziesięciu młodych twórców o łącznej wartości 127.000 zł. Łączna wartość stypendiów dla młodych twórców w 2019 r. wyniosła 177.000 zł. Łącznie otrzymało je 15 stypendystów.

Informacja o rozstrzygnięciu

rozmiar: 378,54 KB PDF pobierz
Do góry