Informacja o przyznaniu stypendiów na 2019 r.

Dziesięciu młodych twórców otrzyma w 2019 r. stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym siedmiu - roczne i trzech – półroczne, o łącznej wartości 127.000 zł. Do 30 listopada 2018 r. do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło łącznie 37 wniosków w sprawie przyznania stypendium artystycznego młodym twórcom na 2019 r. oraz na I półrocze 2019 r.

W wyniku oceny formalnej 7 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych, a 30 wniosków zostało zaopiniowanych przez komisję stypendialną, w skład której weszli:

  1. Jacek Malinowski – teatr/ Białostocki Teatr Lalek,
  2. Karol Konrad Masztalerz – reprezentant Rady Miasta Białystok,
  3. Edyta Mozyrska – reprezentant Prezydenta Miasta/ dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu UM,
  4. Małgorzata Niedzielko – sztuki wizualne/ rzeźbiarka, nauczyciel Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu,
  5. Olga Pacewicz – sztuki wizualne/ Galeria im. Sleńdzińskich,
  6. Justyna Sawczuk – literatura/ Książnica Podlaska,
  7. Konrad Sikora – muzyka/ recenzent muzyczny/ Radio Akadera (przewodniczący),
  8. Dominika Korobacz – reprezentant Prezydenta Miasta / Referat Kultury UM.

19 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Białegostoku podjął decyzję o przyznaniu 7 stypendiów rocznych oraz 3 stypendiów półrocznych na pierwsze półrocze 2019 roku, na kwotę 127.000 zł, następującym osobom:

STYPENDIA ROCZNE

 Lp.

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość przyznanego stypendium (w zł)

Konrad Kazimierz Szamryk

Dziedzina: upowszechnianie kultury

Projekt pn. Przygotowanie i publikacja książki z ćwiczeniami dla obcokrajowców „Spacerem
po Białymstoku”

10 000

Michał Czarnecki

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Wydanie autorskiego albumu muzycznego

10 000

Agnieszka Waszczeniuk

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. „Śledziologia, czyli podlaska wiedza ludowa”

15 000

Michał Krot

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. Białystok Underground

14 000

Agata Urszula Soboczyńska

Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Sen nocy letniej”

15 000

Magdalena Dąbrowska

Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Parafrazy”

15 000

Patryk Waldemar Ołdziejewski

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „#Witkacy”

12 000

STYPENDIA PÓŁROCZNE

 Lp.

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość przyznanego stypendium (w zł)

Natalia Kozłowska

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. nagranie teledysku do romskiej piosenki „Tutti Frutti”

10 000

Martyna Jarmoszuk

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. Nagranie materiału i wydanie autorskiego albumu muzycznego pt. „Naturae” (tytuł roboczy) wraz z promocją

12 000

Karolina Martin

Dziedzina: teatr

Projekt pn. „Viva Frida. Frida la Vida”

14 000

W budżecie Miasta Białegostoku na 2019 rok na stypendia młodym i profesjonalnych twórcom zaplanowano kwotę 350.000 zł. Łącznie w I naborze przyznano stypendia na kwotę 300.000 zł. Na stypendia młodym twórcom na II półrocze 2019 r. pozostała do rozdysponowania kwota 50.000 zł, a nabór wniosków odbędzie się w kwietniu 2019 r.

Informacja o przyznanych stypendiach - Młodzi Twórcy

rozmiar: 569,48 KB PDF pobierz
Do góry