Informacja o przyznaniu stypendiów na 2018 r.

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów, Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia artystyczne na 2018 r. młodym twórcom:

STYPENDIA ROCZNE


 L.p.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość przyznanego stypendium (zł)

1

Michał Ciruk

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „Pocztówka z miasta B. część 2”

12.000

2

Jędrzej Dondziło

Dziedzina: muzyka

Projekt pn. „Dtekk”

10.000

3

Rafał Pietrzak

Dziedzina: teatr

Projekt pn. PustoStan

10.000

4

Bartosz Tryzna

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. Film dokumentalny pt. „Kris”

9.000

5

Michał Krot

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. Kartki

10.000


STYPENDIA PÓŁROCZNE

 L.p.

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość przyznanego stypendium (zł)

1

Julia Kowalczyk

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. Wool. Współczesne wnętrze inspirowane sztuką ludową

10.000

2

Karolina Martin

Dziedzina: teatr

Projekt pn.”Trzy ćwierci do śmierci”

10.000

3

Anna Andraka

Dziedzina: teatr

Projekt pn. napisanie sztuki teatralnej dla młodzieży pt. „Szklany dom’ i jej prezentacja

10.000

4

Ewa Maria Wolska

Dziedzina: teatr

Projekt pn. Co w trawie piszczy

14.000

Informacja o przyznaniu stypendium - Młodzi Twórcy

rozmiar: 537,65 KB PDF pobierz
Do góry