Informacja o przyznaniu stypendiów na 2017 r.

Dodana: 29.12.2016

Kategorie: Aktualności

Na podstawie uchwały Nr XXVIII/285/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania oraz wysokości tych stypendiów, Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia artystyczne na 2017 r. młodym twórcom:

STYPENDIA ROCZNE

Lp

imię i nazwisko 

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia Proponowana wysokość stypendium
1. Monika Ozorowska Dziedzina: muzyka

10.000 zł

2. Piotr Trypus

Projekt pn. nagranie minialbumu 

Dziedzina: muzyka

7.000 zł
3. Julia Dondziło

Projekt pn. Druga płyta zespołu Starsabout

Dziedzina: taniec

12.000zł
4. Małgorzata Namiot

dziedzina: muzyka

Projekt pn. Nagranie płyty CD z sonatami wiolonczelowymi Mikołaja Miaskowskiego

10.000zł

5.  Justyna Schabowska Dziedzina: teatr

 Projekt pn. Alicja w krainie liter na podstawie tekstu Rolanda Topora

12.000zł
6. Izabela Rogucka

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. Scala, Strapienie i Radość

15.000zł
7. Michał Kamiński

Dziedzina: teatr

Projekt pn. Tytuł roboczy:

Nietykalni(spektakl muzyczny

8.000zł
8. Mateusz Tymura

Dziedzina: teatr

Projekt pn. Stworzenie plenerowego spektaklu z wykorzystaniem 

gigantycznej świecącej marionety

12.000zł
9. Tomasz Koszewnik

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. Ćwiczenia z patrzenia.

Rzeźba i forografia w kontekście 

przedmieść Białegostoku

12.000zł
10. Monika Godlewska

Dziedzina: sztuki wizualne

Projekt pn. MYK,MYK

12.000zł

STYPENDIA PÓŁROCZNE

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia Proponowana wysokość stypendium
1. Mikołaj Pietruski

Dziedzina: teatr

Projekt pn. "Teatr ze społecznością więzienną w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Sztuka 

która zmienia

10.000zł
2. Mateusz Gudel

Dziedzina: sztuka filmowa

Projekt pn. Film dokumentalny pt. "Środa Gradowa"

15.000zł
3. Daniel Lasecki

Dziedzina: teatr

Projekt pn. "Na fali dźwięku" (tytuł roboczy)

10.000zł
4. Magdalena Dreścik

Dziedzina: Sztuki wizualne

Projekt pn. Białostocka architektura

drewniana w ujęciu abstrakcyjnym

13.000zł

Do góry