Informacja o przyznaniu stypendiów młodym twórcom na 2020 r.

Sześciu młodych twórców otrzyma w 2020 r. stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku, w tym pięciu – roczne i jeden – półroczne, o łącznej wartości 96 tys. zł.

Do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło łącznie 31 wniosków w sprawie przyznania stypendium artystycznego młodym twórcom na 2020 r. oraz na I półrocze 2020 r.

W wyniku oceny formalnej 5 wniosków nie spełniło kryteriów regulaminowych, a 26 wniosków zostało zaopiniowanych przez komisję stypendialną, w skład której weszli:

  1. Jacek Malinowski – teatr / Białostocki Teatr Lalek,
  2. Karol Konrad Masztalerz – reprezentant Rady Miasta Białystok,
  3. Edyta Mozyrska – reprezentant Prezydenta Miasta/ dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Sportu UM,
  4. Małgorzata Niedzielko – sztuki wizualne/ rzeźbiarka, nauczyciel Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu,
  5. Olga Pacewicz – sztuki wizualne/ Galeria im. Sleńdzińskich,
  6. Justyna Sawczuk – literatura/ Książnica Podlaska,
  7. Konrad Sikora – muzyka/ recenzent muzyczny/ Radio Akadera (przewodniczący),
  8. Dominika Korobacz – reprezentant Prezydenta Miasta / Referat Kultury UM.

19 grudnia podjęto decyzję o przyznaniu 5 stypendiów rocznych oraz 1 stypendium półrocznego na pierwsze półrocze 2020 roku, na kwotę 96 tys. zł, następującym osobom:

STYPENDIA ROCZNE

 

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość stypendium

1.

Tomasz Pawłowski

Dziedzina: upowszechnianie kultury

 

Projekt pn. zbiór rozmów z artystkami i artystami wizualnymi związanymi z Białymstokiem

10 000 zł

2.

Maciej Damian Zalewski

Dziedzina: sztuka filmowa

 

Projekt pn. „Przechadzka” – artystyczny film poklatkowy opatrzony muzyką i narracją w formie wiersza białego

15 000 zł

3.

Katarzyna Pacura

Dziedzina: sztuki wizualne

 

Projekt pn. S.P.A. (Sensualny Potencjał Apokalipsy)

20 000 zł

4.

Anna Sajewicz

Dziedzina: literatura

 

Projekt pn. Kresowa Ballada. Remake.

13 000 zł

5.

Przemysław Ostaszewski

Dziedzina: sztuki wizualne

 

Projekt pn. Wrzeciono laserowe

25 000 zł

 

STYPENDIA PÓŁROCZNE

 

L.p.

Imię i nazwisko

wnioskodawcy

Rodzaj przedsięwzięcia

Wysokość stypendium

1.

Julia Kuzyka

Dziedzina: muzyka

 

Projekt pn. „Blue memories”

13 000 zł

W budżecie Miasta Białegostoku na 2020 rok na stypendia młodym i profesjonalnych twórcom zaplanowano kwotę 300.000 zł.  Łącznie w I naborze przyznano stypendia na kwotę 214.000 zł.

 Na stypendia młodym twórcom na II półrocze 2020 r. pozostała do rozdysponowania kwota 86.000 zł, a nabór wniosków odbędzie się w kwietniu 2020 r.

Do góry